Seminarier & föreläsningar

Bengt Wahlström är en mycket anlitad föredragshållare och moderator i Sverige, Norden och övriga Europa. Varje år möter han tiotusentals deltagare i diskussioner, seminarier och utbildningsprogram kring olika framtids- och omvärldsfrågor. Under årens lopp har Bengt hunnit med ett par tusen föredrag och seminarier.

Budskapet i seminarier och föreläsningar präglas av erfarenhet och eftertanke.Den som är på jakt efter enkla lösningar med klatschiga slagord får söka sig någon annanstans. Framträdandena har alltid kännetecknats av mångfald och nyanser. Med utgångspunkt från dagsaktuella exempel ur vår vardag pekar de på olika utvecklingsmöjligheter inom en mängd olika områden. Vi känner igen oss, samtidigt som vi får hjälp att utveckla våra egna framtidstankar. Målsättningen är att ge publiken ett konkret försprång i förändringsarbetet.

Tekniken är också en självklar del av seminarieprogrammen. Den framtid och omvärld som Bengt presenterar präglas av en nästan osannolikt snabb teknikutveckling. Därför är det naturligt att de kompletterar den muntliga presentationen med ett digitalt multimediabildspel, med bland annat redigerade inslag från YouTube, för att förstärka budskapet, men utan att låta tekniken dominera.

Seminarierna hålls på svenska eller engelska. Målgrupperna återfinns i såväl offentlig sektor som privata näringslivet i Sverige och utomlands. Innehållet och uppläggningen skräddarsys och anpassas alltid till publikens sammansättning och karaktär och syftet med föredraget.

Ämnena kan varieras näst intill obegränsat. Det finns ingen bransch, företeelse, organisation eller företag som inte kan belysas på ett meningsfullt sätt i ett omvärlds- och framtidsperspektiv

Vill du boka ett spännande och aktuellt seminarium med Bengt Wahlström?
Fyll i kontaktinformationen här nedan och klicka på skicka-knappen

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande