Senior adviser

Oberoende av var du är verksam så blir omvärlden allt mer komplicerad och kräver ständig uppsikt. Det är en verklighet som vi på Företag & Framtid framgångsrikt arbetat med i decennier. Nu har du möjlighet att dra nytta av vår erfarenhet på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt:

Låt Företag & Framtid AB och Bengt Wahlström bli din Senior adviser och personliga bollplank för strategifrågor med omvärldsperspektiv!

Tillsammans skräddarsyr och utformar vi samarbetet utifrån din organisations eller ditt företags behov och förutsättningar. Det kan bland annat innebära fysiska möten, omvärldsbevakningssystem på nätet eller en referensgrupp. Några exempel:

  • Upprätta en strategisk bevakningsprofil. Här har Företag & Framtid stor erfarenhet och kan både föreslå bevakningsområden och ge goda exempel på framgångsrik omvärldsbevakning.
  • Regelbunden genomgång av de viktigaste omvärldshändelserna under perioden och uppläggning av strategier för hur dessa signaler bäst kan bemötas och vilka hot och möjligheter som finns.
  • Fortlöpande leverans av relevant och aktuellt omvärldsmaterial som passar just din verksamhet. Materialet levereras på lämpligt digitalt sätt (mail, Facebook, Twitter, mobil, osv)
  • Formella och informella möten där vi diskuterar och analyserar omvärldens aktuella utmaningar och möjligheter i förhållande till ditt företag eller din organisation.

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta oss i sådana fall antingen via telefon: 0705-85 40 18 eller genom att fylla i formuläret nedan:

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande