Omvärldsanpassade strategiprojekt för kommuner och regioner

Den offentliga sektorn utsätts i allt högre grad för omvärldens påverkan. Politik, demografi, ICT, övrig teknik, ekonomi, miljö och globalisering – för att bara nämna några omvärldsfaktorer – kan i ett slag förändra förutsättningarna för planerade eller pågående projekt i kommuner och regioner.

Det här är en verklighet som länsstyrelser, regionförbund, kommuner och andra offentliga aktörer känner igen alltför väl. Frågan är bara hur man bäst omvärldsanpassar sina projekt?

Här kan Företag & Framtids AB mångåriga erfarenhet göra skillnad. Vi har under årens lopp arbetat med omvärldsanpassning av många olika kommunala och regionala projekt och kan erbjuda stöd och inspiration inom områden som:

– Omvärldsanalysdelen i kommunens flerårsplan

– Näringslivs- och tillväxtstrategier för såväl kommuner som regioner

– Specialprojekt kring etablering, logistik, besöksnäring, mm.

– Regionens utvecklingsstrategi i ett omvärldsperspektiv

– Regionala och lokala innovationsstrategier

– Omvärldsanpassning av ERUF- och ESF-projekt

Varje projekt har unika förutsättningar. Därför kan vi på Företag & Framtid bistå kommuner och regioner på många olika sätt, från att agera som ”senior adviser” och rådgivare åt projektledning och deltagare i pågående projekt för att säkerställa att omvärldsdimensionen inte blir en obehaglig överraskning, över seminarier och workshops på temat hur omvärlden påverkar den offentliga verksamheten, till att ta totalansvar för nya strategiprojekt av olika karaktär, ofta efter ett upphandlingsförfarande.

I ledningsgruppen för dessa omvärldsanpassade strategiprojekt ingår, förutom Bengt Wahlström, även Gunnar Johnson som är statsvetare och har en minst sagt gedigen bakgrund bland annat som kommunförbundsdirektör i Sörmland, regiondirektör i Uppsala, utvecklings- och näringslivsdirektör i Eskilstuna samt konsult på PwC.

Vill du att vi ska kontakta dig angående en Omvärldsanpassade strategiprojekt för kommuner och regioner? Fyll i och skicka kupongen så tar vi kontakt, eller ring Bengt Wahlström direkt på 070 – 585 40 18

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande