Digital KompetensOmvärldsutforskande temarapporter

Världen är full av trender med sprängkraft.  Det innebär att snart sagt varje företag, kommun eller organisation kommer att möta ett antal omvärldsutmaningar med avgörande påverkansmöjligheter.  För att skaffa sig försprång och kunna vidta åtgärder i tid gäller att uppmärksamma dem så snart som möjligt.

En enkel och effektiv start är att ta fram en omvärldsutforskande temarapport, som ger överblick och möjlighet till fördjupning.

Vi på Företag & Framtid AB hjälper alltfler med sådana rapporter. Det finns inga ämnesbegränsningar utan varje tänkbart område kan belysas i ett omvärldsperspektiv. Temarapporterna är lättillgängliga, men ändå innehållsrika och fulla med aktuella länkar till användbara källor på nätet. De är också synnerligen kostnadseffektiva.

Så här arbetar vi med Omvärldsutforskande temarapporter:

– I ett första steg väljs bevakningsområden och sökord ut tillsammans med dig som uppdragsgivare

– Därefter tar vi fram ett skräddarsytt, nätbaserat omvärldsbevakningssystem, som byggs med kostnadsfria program som Google Alerts,Twingly och  Google reader och som laddas med olika relevanta sökord och bevakningsteman

– Det finns också möjlighet att använda en Facebookgrupp som arena för diskussion och kommentar.

– Som uppdragsgivare har du hela tiden tillgång till bevakningssystemet med en enkel inloggning.

– Systemet levererar ett fortlöpande flöde av omvärldssignaler, som blir utgångspunkten för arbetet med Temarapporten

– Systemets omvärldssignaler kompletteras med ytterligare material som vi  tar fram manuellt

– Allt material analyseras och de mest relevanta används i Temarapporten.

– Temarapporten, som vanligen är på cirka 20 sidor och levereras som en pdf, innehåller, förutom Företag & Framtids analyser och kommentarer, även en mycket omfattande notapparat, men länkar som ger dig möjlighet till fördjupning

– Rapporten avslutas med reflektioner och rekommendationer från Företag & Framtid. Som uppdragsgivare får du därmed en högintressant, fristående och omvärldsutforskande bedömning av det aktuella temat.

Är du intresserad och vill ha kontakt för en förutsättningslös diskussion? Skicka in kupongen här nedan.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande