BIAS – Digital omvärldsbevakning på dina villkor

Med tanke på hur omvärlden ser ut och utvecklas i dag är det självklart att företag, organisationer och kommuner ska ha någon form av omvärldsbevakning. Frågan är bara hur den ska organiseras och hur materialet ska användas för att få bästa resultat.

Med BIAS, som står för Business Intelligence Advice & Support, kan du dra nytta av Företag & Framtids (F&F) mångåriga erfarenhet av omvärldsanalys och trendspaning. BIAS är heltäckande och mycket kostnadseffektiv. Det finns tre olika nivåer:

BIAS Nystart. För dig som vill ha hjälp med att bygga upp en enkel och användbar omvärldsbevakning från grunden. Tillsammans analyserar vi ditt bevakningsbehov och därefter tar F&F fram ett komplett förslag, med målsättning, sökområden, insamlings –  och analysmetoder, samt inte minst hur materialet kan presenteras inför olika typer av beslutssituationer.

Med BIAS Nystart kan du och din organisation komma igång med omvärldsbevakningen snabbt och effektivt. Du bestämmer själv på vilken nivå och till vilken kostnad omvärldsbevakningen ska börja

BIAS Råd och stöd. För dig som vill förstärka och förbättra din redan fungerande omvärldsbevakning. Tillsammans går vi igenom hur din omvärldsbevakning är organiserad i dag, vad som är målsättningen och hur materialet presenteras och hanteras.  Därefter resonerar vi, med utgångspunkt från F&F:s metoder och mångåriga erfarenheter, vad som skulle kunna utvecklas. Arbetet mynnar ut i ett konkret förslag till förbättringar.

Med BIAS Råd och stöd har du alla möjligheter att utveckla din befintliga omvärldsbevakning och göra den effektivare och mer användbar.

BIAS System. För dig som vill använda olika internetbaserade system för den fortlöpande omvärldsbevakningen. Med utgångspunkt från din tidigare erfarenhet av RSS-system och din organisations behov tar vi fram ett anpassat förslag som antingen bygger på öppna system som Google Alert, Google reader och Facebook.

Med BIAS System kan du kombinera automatisk nätsökning på nyckelord med manuell fördjupning, analys och kommentar på ett sätt som skapar försprång till en mycket rimlig kostnad.

Ditt nästa steg mot en bättre och effektivare omvärldsbevakning: Ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte med oss på Företag & Framtid, då vi i lugn och ro under en dryg timme tillsammans går igenom de olika möjligheterna och resonerar om vad som skulle passa dig bäst. Därefter återkommer snarast vi med ett konkret förslag.

Vill du att vi ska kontakta dig angående BIAS – Omvärldsbevakning på dina villkor?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande