Våra tjänster

Vi hjälper våra kunder att hitta, bedöma och analysera händelser i omvärlden snabbare och effektivare samt ger råd om möjliga nästa steg. Ämnena kan varieras näst intill obegränsat.

Det finns ingen bransch, företeelse, organisation eller företag som inte kan belysas på ett meningsfullt sätt i ett omvärlds- och framtidsperspektiv. Det övergripande målet är att ge våra kunder verktyg så de kan skapa försprång, dvs. så de kan identifiera viktiga trender och utvecklingstendenser lite tidigare än andra och än annars.

Vi erbjuder ett antal olika tjänster:

  • Digitala bevakningssystem – omvärldsanalys på dina villkor
  • Lärande omvärldsanalys
  • Temarapporter
  • Strategisk rådgivning och utveckling med omvärldsanalys
  • Senior adviser
  • Seminarier & föreläsningar
  • Metodkurser
  • CIA – Chief Innovation Adviser
  • Startdagar
  • Nyhetsbrev

För att läsa mer om de olika tjänsterna så klicka på den tjänsten du är intresserad av uppe i menyraden.