Premiär av Trendpodden

 

Premiärpodden består av två delar:
– Under programmets första tio minuter skissar Carina och Bengt upp bakgrunden till podden och gör en metodgenomgång kring trendspaning. Hur är materialet framtaget och vilka förväntningar kan man ställa på det?
– Därefter vidtar själva ”redaktionsmötet” då de olika trenderna presenteras och diskuteras. De viktigaste är vattenbrist, den robotiserade arbetsmarknaden och utbildning bortom MOOC.
-Under programmet nämner Carina och Bengt ett antal källor – i första hand dessa:

San José Mercury News

PEST–modellen. Se t.ex. Wikipedia

New York Times om robotisering

MOOC (Massive Open Online Course)

Groupon

Über

Blablabla Car

Peer-learning

Collaborative consumption

Open Source, open innovation

Trendwatching (Holländsk trendbevakningssite)

FÖR ATT LYSSNA PÅ TRENDPODDEN KLICKA HÄR