microphone

Välkommen
till
Trendpodden!

 

Premiärpodden kommer att följas av ytterligare ett antal före sommaren.

Trendpoddens målsättning är att vara ett forum för diskussion, analys och spekulation kring olika aktuella omvärldssignaler.

Vid mikrofonerna sitter Carina Sjödin och Bengt Wahlström, som arbetat tillsammans kring trender och omvärldsanalys i decennier. På bordet ligger högar med klipp ur papperstidningar och utskrifter från olika sajter.

Trendpodden är ett samarbete mellan Bengt Wahlström och Mälardalens högskola i vars studio den är inspelad. Tekniker är Tobias Söderberg.

Här har du ALLA Trendpoddar:

Premiär podden – Trendpodd 1 – 20150518