Om Företag & Framtid AB

Vi på Företag & Framtid AB tillhör pionjärerna inom trendspaning och omvärldsanalys. Med över ett kvarts sekels erfarenhet av samarbete med många hundra företag, kommuner, landsting, myndigheter, organisationer och verksamheter i Sverige och utomlands vet vi bättre än de flesta hur en fungerande och lönsam omvärlds- och framtidsstrategi ska byggas.

Vi arbetar med alla former av omvärldsanalys och trendspaning, från stora, internetbaserade bevakningssystem som kan anpassas till tusentals användare, till personligt rådgivning i omvärlds- och framtidsfrågor för ledningsgrupper eller enskilda beslutsfattare.

Du kan välja bland följande omvärlds- och framtidsrelaterade tjänster och produkter från Företag & Framtid AB:

  • Digitala bevakningssystem – omvärldsanalys på dina villkor
  • Lärande omvärldsanalys
  • Temarapporter
  • Strategisk rådgivning och utveckling med omvärldsanalys
  • Senior adviser
  • Seminarier & föreläsningar
  • Metodkurser
  • CIA – Chief Innovation Adviser
  • Startdagar
  • Nyhetsbrev

Läs mer under fliken ”Våra tjänster”