Om Företag&Framtid

Vi på Företag & Framtid AB tillhör pionjärerna inom trendspaning och omvärldsanalys. Med över ett kvarts sekels erfarenhet av samarbete med många hundra företag, kommuner, landsting, myndigheter, organisationer och verksamheter i Sverige och utomlands vet vi bättre än de flesta hur en fungerande och lönsam omvärlds- och framtidsstrategi ska byggas.

Vi arbetar med alla former av omvärldsanalys och trendspaning, från stora, internetbaserade bevakningssystem som kan anpassas till tusentals användare, till personligt rådgivning i omvärlds- och framtidsfrågor för ledningsgrupper eller enskilda beslutsfattare.

Du kan välja bland följande omvärlds- och framtidsrelaterade tjänster och produkter från Företag & Framtid AB:
• Skräddarsydda omvärldsrapporter
• Nätverk & mötesplatser
• Rådgivning& bollplank
• Hearings & Workshops
• Seminarier & föreläsningar
• Utbildningsprogram & metodkurser
• Nätbaserade omvärldsbevakningsverktyg