2_4_2015Den enda åldersgrupp som numera besöker museer oftare än tidigare är personer över 75 år, enligt den senast tillgängliga amerikanska statistiken.  Inte konstigt att museerna tar digital teknik till hjälp för att försöka locka till sig även unga besökare.

Allt fler amerikanska museer installerar Bluetoothteknik, som möjliggör för besökarna att använda sin smartphone som en interaktiv del av besöket, skriver New York Times. Systemet håller reda på inför vilken tavla du stannat upp och din telefon fylls med information om verket i fråga, inklusive ljudfiler, videos och recensioner. Installationen kostar en slant, men många museer tycker uppenbart att det är värt pengarna, för att bli intressanta även för yngre målgrupper. Inte minst för att det också blir möjligt att kommunicera med besökaren även utanför museets väggar, tipsa om nyförvärv och utställningar, baserat på hans eller hennes tidigare besöksmönster, mm Naturligtvis är systemet interaktivt, så att besökaren kan återkoppla med egna spontana kommentarer, posta bilder på Facebook, osv.
Vad som händer är att museibesöket byter karaktär och blir en upplevelse i mängden, som kan hanteras som vilket annat besök som helst, som på en restaurang, ett hotell, en biograf eller i en butik.  Man kollar likes, letar betygsättning och planerar i förtid hur upplevelsen ska genomföras in i minsta detalj. Därmed minskar, som alltid i dessa strukturer, utrymmet för det oväntade mötet eller upplevelsen, när överraskningsmomentet försvinner. Det här har faktiskt ett antal museer tagit fasta på och bestämt sig för att avstå från den nya tekniken, för att uppmuntra till ett mer traditionellt besöksmönster.

 

Leave a Reply