KOMPETENSUTMANINGEN

Här är kunskapen som står emot robotiseringen

1_11_14

 

Vad är det egentligen vi människor gör i vår vardag som robotar, algoritmer och datorer har svårt att härma? Den frågan har varit i centrum när Oxfordforskarna Carl Benedict Frey och Mikael Osborne genomförde sin numera redan klassiska undersökning 2013./L1/ Som alltid i forskning så är systemet rätt fyrkantigt, för att möjliggöra någon form av mätbarhet, men ser man deras slutsatser i ett lite större perspektiv framträder ett antal områden som människor fortfarande behärskar bättre än robotarna:

  • Fingerfärdighet. Allt som har med koordinerade rörelser, ”tummen mitt i handen” och kombinationsuppgifter som involverar båda händerna i komplicerade rörelsescheman.
  • Originalitet och kreativitet. Förmågan att skapa något nytt och unikt och inte bara ”more of the same”. Hit hör även olika konstnärliga uttrycksformer.
  • Social förmåga. Konsten att förstå och agera på andra människors behov och önskemål. Hit hör även omtanke om andra, samt empati.
  • Förhandlings- och övertalningsförmåga. Att samla andra människor och få dem att kompromissa, att överbrygga meningsskiljaktigheter eller att övertyga andra att ändra sig.

Det är väl på det hela taget en rätt sympatisk bild av en människa som tonar fram i ovanstående lista. Utmaningen blir att översätta dessa färdighet till såväl dagens, som framför allt morgondagens arbetsmarknad. En spännande fråga i det här sammanhanget är om efterfrågan på produkter och tjänster som bara levereras av ”äkta människojobb” kommer att öka?

 

Leave a Reply